«Лото Забава» – фабрика мільйонерів

Що потрібно для участі у розіграші «Лото Забава»?

Для того щоб взяти участь у розіграші тиражу Вам необхідно придбати лотерейний квиток «лото Забава». Зробити це можна у будь-якій точці розповсюдження лотерейних квитків МСЛ.

Вартість участі в основному розіграші "Лото забава" складає 6 гривень. Для того щоб брати участь у розіграші «Забава плюс» – необхідно придбати додаткові комбінації номерів «Забава плюс» у кількості від 1 до 10. Вартість кожної комбінації «Забава плюс» – одна гривня.

Вартість квитка лото – забава від 6 до 16 гривень залежно від кількості номерів «Забава плюс».

Білет Лото Забава

У верхній частині квитка надруковано інформацію про номер квитка, а також про номер, дату та час проведення тиражу Лото Забава.


Далі йде поле основного розіграшу. Воно складається з трьох секцій, які у свою чергу складаються з п'яти рядків та п'яти колонок. Номери розподілені по колонках так


Перша колонка – номери від 1 до 15
Друга колонка – номери від 16 до 30
Третя колонка – номери від 31 до 45
Четверта колонка – номери від 46 до 60
П'ята колонка – номери від 61 до 75


Крім номерів у кожній із трьох секцій надруковано по дві щасливі підкови, які замінюють будь-який номер, який відповідає колонці, в якій знаходиться підкова.


Якщо ви придбали квиток лото забава з додатковими номерами забава плюс, то вони надруковані в полі, що йде за полем основного розіграшу лото забава. У ньому надруковано стільки комбінацій номерів забава плюс, скільки ви замовили.


У наступній частині квитка знаходиться службова інформація. Якщо у тиражі розігруються додаткові призи, то в цій частині квитка буде надруковано додаткову ігрову комбінацію.

III. ПРАВИЛА ИГРЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Билеты лотереи печатаются с тремя игровыми вариантами на одном билете. Стоимость одного билета - 6 грн. Игровые варианты являются неотъемлемой частью билета лотереи. Билеты лотереи принимают участие в розыгрыше тиража всеми игровыми вариантами и каждый игровой вариант может быть выигрышным.

3.2. Приобретенный билет лотереи игрок сохраняет до окончания розыгрыша тиража, на который он был приобретен. Выплата выигрышей начинается оператором на следующий день после трансляции розыгрыша тиража по телевидению, если билет лотереи является выигрышным.

3.3. На розыгрыше тиража присутствует тиражная комиссия, в которую входят представитель органа лицензирования или других центральных органов исполнительной власти и представители общественности. Персональный состав тиражной комиссии, удостоверяющий Результати конкретного розыгрыша тиража лотереи, утверждается приказом оператора до начала проведения розыгрыша тиража.

3.4. Техническое состояние оборудования, с помощью которого будет осуществляться розыгрыш тиража лотереи, проверяется путем его контрольного запуска или иным способом, определенным тиражной комиссией, таким образом, чтобы устранить возможность влияния на исправность такого оборудования и своевременность проведения тиража лотереи. Председатель и члены тиражной комиссии проверяют комплектность тиражных шариков в футлярах, осуществляют контроль за правильностью проведения розыгрыша тиража лотереи, ведут запись выигрышных номеров шариков, которые выпадают из лототрона, и подтверждают Результати розыгрыша тиража лотереи протоколами, которые подписываются председателем и членами тиражной комиссии

3.5. Тиражная комиссия имеет право вмешиваться в ход розыгрыша тиража лотереи в случае нарушения этих Условий.

3.6. Игровой вариант билета лотереи состоит из 25 клеток, расположенных на 5-ти горизонтальных строках (по 5 клеток в каждом ряду). В игровом варианте расположено 23 числа с игрового диапазона, которые не повторяются, и два символа МСЛ.

3.7. Набор из 23-х чисел, расположенных в игровом варианте билета лотереи, не повторяется ни в каком другом игровом варианте билета.

3.8. Игрок получает право на получение Джек Пота, если:

в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, без символов МСЛ; или
в одном билете лотереи совпадут все числа в любых пяти или более горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо
в одном игровом варианте билета лотереи все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) без символов МСЛ и в одном горизонтальном строке любого другого одного игрового варианта билета совпадут с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.
3.9. Игрок получает право на получение приза первой категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона. При этом, в одной из трех таких горизонталей расположен один символ МСЛ. или - в одном игровом варианте билета лотереи все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с одним символом МСЛ и в одном горизонтальном строке любого другого одного игрового варианта билета совпадут с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.

3.10. Игрок получает право на получение приза второй категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона. При этом, в двух из трех таких горизонталей расположены символы МСЛ, либо - в одном игровом варианте билета лотереи все числа в трех горизонтальных строках (горизонталях) с двумя символом МСЛ и в одном горизонтальном строке любого другого одного игрового варианта билета совпадут с номерами , указанным на шариках, выпавшие из лототрона.

3.11. Игрок получает право на получение приза третьей категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - в двух игровых вариантах билета лотереи совпадут все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - совпали все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) одного игрового варианта билета и в одном любой котором горизонтальном строке другого игрового варианта, с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - совпали все числа в двух любых горизонтальных строках (горизонталях) одного игрового варианта билета и по одному любом горизонтальном строке в двух других игровых вариантах билета, с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона

3.12. Игрок получает право на получение приза четвертой категории, если: - в одном игровом варианте билета лотереи совпадут все числа в одном любом горизонтальном строке с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.

3.13. Игрок получает право на получение приза пятой категории, если: - в двух игровых вариантах билета лотереи совпадут все числа в одном любом горизонтальном строке с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона, либо - в трех игровых вариантах билета лотереи совпадут все числа в одном любом горизонтальном строке с номерами, указанными на шариках, выпавшие из лототрона.

3.14. Выигрыш шестой категории определяется в соответствии с "Порядком разыгрывания денежных призов VI-ой категории призового фонда государственной денежной тиражной лотереи бинго" Лото-Забава "(приложение 11), который прилагается к Условий (.

3.15. Выигрыш седьмой категории - розыгрыш "Забава плюс" (по дополнительному защитном номера) определяется, когда шесть, пять, четыре, три, две или одна цифры совпадут с соответствующими номерами шести, пяти, четырех, трех, двух или одного шарика , выпавшие из шести отдельных лототрон.

3.15.1. Участниками разыгрывания "Забава плюс" есть все игроки в лотерею, которые приобрели билет лотереи на текущий тираж лотереи стоимостью 6 грн, а также заказали при приобретении билета, печать на нем номера (-ов) "Забава плюс", стоимостью 1 грн. за один номер "Забава плюс". В случае, если игрок по собственному желанию приобрел 1 или более номеров "Забава плюс", стоимость билета лотереи вместе с номером "Забава плюс" определяется по формуле 6 + 1 х N, где N - количество приобретенных номеров "Забава плюс". Таким образом, стоимость билета лотереи и 2-х номеров "Забава плюс", который приобретет игрок по собственному желанию, будет равняться 6 + 1 х 2. В случае приобретения 3-х номеров 6 + 1 х 3, и т.д.

3.15.2. Розыгрыш "Забава плюс" происходит по шестизначным номером на 6-ти лототрона. В каждом из лототрона находятся по 10 шариков с нанесенными на них номерами от 0 до 9. Каждый из лототрона включается поочередно. Номер Кульки, изъятой в первом лототрон, соответствует первой цифре 6-ти значного номера в билете. Номер шарика, которая выпала из второго лототрона соответствует второй цифре 6-ти значного номера в билете. Номер шарика, которая выпала с третьего лототрона соответствует третьей цифре 6-ти значного номера. Номер шарика, которая выпала с четвертого лототрона соответствует четвертой цифре 6-ти значного номера. Номер Кульки, выпавшего с пятого лототрона соответствует пятой цифре 6-ти значного номера. Номер шарика, которая выпала с шестого лототрона соответствует шестой цифре 6-ти значного номера.

3.15.3 Победителями разыгрывания "Забава плюс" являются:

игроки, в билетах которых совпала одна последняя цифра 6-ти значного номера с номером одного шарика, которая выпала с шестого лототрона.
игроки, в билетах которых совпали две последние цифры 6-ти значного номера с номерами двух шариков, которые выпали из пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали три последние цифры 6-ти значного номера с номерами трех шариков, которые выпали из четвертого, пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали четыре последние цифры 6-ти значного номера с номерами четырех шариков, которые выпали из третьего, четвертого, пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали пять последних цифр 6-ти значного номера с номерами пяти шариков, которые выпали из второго, третьего, четвертого, пятого и шестого лототрон.
игроки, в билетах которых совпали все шесть цифр 6-ти значного номера с номерами шести шаров, выпавших из лототрона в точном порядке их выпадения.
3.15.4. В случае, если по результатам разыгрывания "Забава плюс" отсутствуют выигрыше за шесть или меньше цифр 6-ти значного номера, то соответствующая часть призового фонда розыгрыша по дополнительным номером переносится в седьмой категории призового фонда в следующем тиража лотереи.

3.16. Розыгрыш выигрышных чисел с целью определения выигрышей по игровым вариантах лотереи, проводится с использованием лототрона (за исключением случаев указанных в п.п.3.18, 3.19 настоящих Условий), в котором находятся 75 шариков с нанесенными на них номерами от 1 до 75.